Home » Million Hearts, One Voice Campaign

Million Hearts, One Voice Campaign

number needed:

------

number reached:

135,155

CẬP NHẬT: BÀI HÁT TRIỆU CON TIM | NEW: MILLION HEARTS MUSIC VIDEO

Xin cảm tạ quý vị đã ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư! Chúng tôi xin tạm thời lấy danh sách chữ ký khỏi trang mạng để làm tài liệu xuất trình trong các cuộc tiếp xúc sắp tới với Liên Hiệp Quốc và đại diện ngoại giao của các quốc gia trên thế giới.

Như quý vị đã rõ, chữ ký cho Thỉnh Nguyện Thư đã được vận đông qua mạng, điện thoại và trực tiếp bởi các toán công tác trong 116 cộng đồng trên Thế Giới.

Từ ngày 6 tháng 12, các phái đoàn đại diện Ban Tổ Chức và các đoàn thể cộng đồng sẽ tiếp xúc với đại diện ngoại giao của các quốc gia liên hệ, riêng nhạc sĩ Trúc Hồ sẽ có mặt tại Geneva, Switzerland để hội kiến với vị Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc.

Đến ngày Thứ Ba, 12 tháng 12 năm 2012 Ban Tổ Chức sẽ hân hạnh trình bầy cùng quý vị toàn bộ danh sách chữ ký được chuyển tới Bộ Ngoại Giao các Quốc Gia, Liên Hiệp Quốc và Cộng Đồng Liên Âu.

Kính chào đoàn kết,
Ban Tổ Chức

—-

Thank you for signing the petition! We have taken the list of signatures offline, in preparation for our many meetings worldwide. Please see the map to check on the number of signatures from each country.

As you may know, signatures are collected online, through phone banking, and though grassroots petition collection drives with the hard work of 116 community groups around the world.

From December 6-10, delegations of organizers and community groups will meet with their respective Ministry of Foreign Affairs and Truc Ho himself will be present in Geneva, Switzerland to meet with the President of the United Nations Human Rights Council.

Come back on Thursday, December 13th to see the full list of signatures that will be presented to each Ministry of Foreign Affairs, the United Nations, and the European Union.

In solidarity,
The Organizing Committee

 • Thái Dúi

  We support bloggers & patriots , free them now

 • Khoi Tong

  Hoan nghênh anh Trúc Hồ, nguyện cho anh, gia đình, ca nhạc sĩ Asia and SBTN and SETchan6 cứng đá mềm, lập trường quốc gia vững chắc

 • Thuc Phan

  keep it going on. Many THANKS anh Truc Ho cung quy Ca Nhac Si cua trung tâm Asia va SBTN.

 • Loc Truong

  Chân thành biết ơn anh Trúc Hồ đã vì tương lai của nước non , dân tộc .

 • thu van vu

  toi hoan toan dong y va ung ho anh Truc Ho, cam on anh nhieu lam

 • Leave a Reply