Action Alerts

English

Headline

News

Tiếng Việt

Home » Action Alerts, English, News

Take Action for Le Quoc Quan

Take Action for Le Quoc Quan

(Tiếng Việt bên dưới)

Detained since December 2012, Le Quoc Quan is one of Vietnam’s foremost human rights defenders. He has advocated for victims of government corruption, for religious freedom, and for legal reform. After an abrupt postponement, the Hanoi government has announced that he will be brought to trial on October 2nd.

Senator McCain met with Le Quoc Quan in Hanoi in January 2012 and spoke up when Mr. Quan was previously detained in 2007 after completing a fellowship at the National Endowment for Democracy.

As someone with a longstanding relationship with Hanoi, Sen. McCain is in a unique position to call for the release of Le Quoc Quan.

Please contact Sen. McCain’s office today and press him to speak up for Le Quoc Quan.

In solidarity,
DemocracyforVietnam.net Team
September 23, 2013

Meeting with U.S. Senators in January 2012. Left to right: Senator Sheldon Whitehouse, Nguyen Van Dai, Senator John McCain, Pham Hong Son, Senator Joseph Lieberman, Le Quoc Quan, and Senator Kelly Ayotte


Cùng gửi thư vận động Thượng Nghị Sĩ John McCain lên tiếng cho Ls. Lê Quốc Quân

Xin đừng đế những đoàn biểu tình chống Trung Quốc thiếu bóng dáng của người luật sư yêu nước. Đừng để internet vắng đi ngòi bút soi sáng những vấn đề hệ trọng của đất nước. Và xin đừng để vợ phải xa chồng, con phải xa cha.

Mời các bạn hãy cùng tham gia gửi thư đến TNS John McCain, kêu gọi ông lên tiếng cho Ls. Lê Quốc Quân trước khi anh ra tòa ngày 2/10. John McCain có tiếng nói trọng lượng trong quan hệ Việt-Mỹ và chúng ta cần tranh thủ sự hỗ trợ từ ông.

Xin bạn hãy dùng 1 phút để gửi thư tại đây.

Leave a Reply